Holidaysuites.nl

Men

Men

Door dit kunstwerk een spel van eb en vloed te laten ondergaan, stelt de Deense Nina Beier met Men mannelijke macht in vraag.

Ruiterstandbeelden zoals deze waren populair in het oude Rome en nadien tijdens de regeerperiode van Lodewijk XIV. De Zonnekoning vond dat mannen te paard op een perfecte manier macht en hiërarchie toont. Standbeelden die niet meer in een publieke ruimte stonden werden verzameld door Beier. Zij plaatste ze in een formatie aan de rand van de zee. Aangezien de beelden in deze ongebruikelijke omgeving staan, wordt het element van prestige vervangen door dat van drama. Een dagelijkse herhaling van verdwijnen en verschijnen, totdat de beelden langzaam vergaan in de anonimiteit.

Locatie

BEAUFORT - Men
8620 Nieuwpoort

In de omgeving: 35km